Informacja o nieobecności.

Informujemy, że do dnia 5 stycznia 2023 włącznie gabinet nie będzie przyjmował pacjentów.

Przepraszamy za niedogodności.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o nieobecności. została wyłączona

Przyjmowanie pacjentów w okresie epidemii

W czasie epidemii gabinet medycyny pracy przyjmuje pacjentów w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Aby uniknąć kolejek przed konsultacją pacjenci są umawiani na określony dzień i godzinę.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty pod numerem telefonu: 501 437 995

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Przyjmowanie pacjentów w okresie epidemii została wyłączona

Informacja na temat badań w okresie epidemii

Informacja dla pracodawcy i pracownika na temat wykonywania badań profilaktycznych pracowników w okresie epidemii

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy:

  1. Badania okresowe zostają zawieszone na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  2. Badania okresowe będą musiały być przeprowadzone w ciągu 60 dniu od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  3. Punkty 1 i 2 mają zastosowanie do badań, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.
  4. Badania profilaktyczne wstępne i kontrolne (po 30 dniach zwolnienia lekarskiego) pozostają bez zmian i są nadal obowiązkowe – mają do nich zastosowanie dotychczas obowiązujące zapisy Kodeksu Pracy
  5. W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca posiada umowę na badania, badania wstępne lub kontrolne może wykonać inny lekarz, w tym lekarz nieposiadający uprawnień do badań profilaktycznych pracowników.
  6. Orzeczenie wystawione przez lekarza nieposiadającego uprawnień będzie ważne do 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  7. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż badania wstę®pne okresowe i kontrolne lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego to stosuje się do nich zasady określone w punktach 1-3.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja na temat badań w okresie epidemii została wyłączona

SARS COVID-19

Z aktualności uzyskanych z Głównego Inspektoratu Pracy wynika, że stanowisko GIP w sprawie obowiązku terminowego kierowania na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP zostało wycofane ze strony Inspekcji. Niemniej pracodawcy, którzy zastosują się do wskazanych tam zasad mogą liczyć na niewyciąganie konsekwencji przez inspektorów PIP w przypadku nieprzeprowadzenia badań we wskazanych w piśmie okolicznościach.

Sprawa przedłużenia ważności badań okresowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zostanie określona w kolejnej „specustawie”, którą musi przyjąć Sejm RP, prawdopodobnie termin badań okresowych zostanie przedłużony do końca stanu epidemii. Badania wstępne i kontrolne mają być przeprowadzane.

W związku z niedoborem specjalistów lekarskich w różnych dziedzinach i w konsekwencji brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich badań konsultacyjnych w trakcie badań profilaktycznych, zostaną znowelizowane wskazówki metodyczne okreslające zakres badań, czyli załącznik nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Zostanie zmniejszona liczba niezbędnych do przeprowadzenia badania profilaktycznego konsultacji badań dodatkowych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SARS COVID-19 została wyłączona

ZMIANY GODZIN PRACY

Informujemy o zmianach godzin pracy gabinetu ulegają zmianie:

Poniedziałki, środy i czwartki – gabinet czynny w godzinach 13:00 – 16:00
Wtorki i piątki – gabinet czynny w godzinach 9:00 – 11:30 (Godzina 11:30 jest godziną przyjęcia ostatniego pacjenta.)

Przypominamy, iż gabinet Medycyny Pracy został przeniesiony do pomieszczeń na parterze budynku pod tym samym adresem. 

Istnieje możliwość badania zorganizowanych grup pacjentów w innych godzinach
w gabinecie SGMP lub miejscach pracy.
Dla pracodawców współpracujących z nami w oparciu o Umowy z przelewowym rozliczeniem usług proponujemy zmianę organizacji badań dla zmniejszenia czasu przeznaczonego na badania (sposób z powodzeniem sprawdzony w 2016 r
w instytucjach zatrudniających większą liczbę pracowników):
– pracodawca przesyła nam z wyprzedzeniem (np.: pocztą elektroniczną) skierowania na badania dla planowanej (np.: w danym miesiącu) grupy pracowników,
– wydajemy zlecenia na wynikające z wytycznych metodycznych lub umów, badania specjalistyczne,
– pracownicy z wynikami badań zgłaszają się na badanie lekarskie w gabinecie, lub badanie lekarskie odbywa się w miejscu pracy i kończone jest wydaniem orzeczenia.
W szczególnych przypadkach pacjentów, wymagających dodatkowej diagnostyki, stosowana jest procedura indywidualna jak dotychczas.
W przypadku zainteresowania tą formą współpracy proponujemy wskazanie osoby do stałych kontaktów.
Jesteśmy otwarci na inne formy współpracy dla usprawnienia badań.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania ZMIANY GODZIN PRACY została wyłączona

Nowa lokalizacja

Szanowni Pacjenci!

Przyjmujemy Państwa w większym gabinecie – pod tym samym adresem, parter, wejście od frontu budynku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nowa lokalizacja została wyłączona

Instrukcja wypełniania skierowania na badania profilaktyczne

W związku z wątpliwościami w zakresie wypełniania tej części skierowania, która mówi o występowaniu na stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych informujemy, że przygotowaliśmy INSTRUKCJĘ, którą można pobrać, klikając w poniższy odnośnik:

Instrukcja wypełniania skierowania na badania profilaktyczne

(po kliknięciu instrukcja pobierze się automatycznie i zapisze na Państwa dysku).

Instrukcja dostępna jest również w zakładce SKIEROWANIA – PLIKI DO POBRANIA.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Instrukcja wypełniania skierowania na badania profilaktyczne została wyłączona

WAŻNE – Od dnia 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmodyfikowane przepisy dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych.

Kliknij, aby pobrać dokument:

Zmiany Art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
wchodzące w życie 1 kwietnia 2015 roku

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania WAŻNE – Od dnia 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmodyfikowane przepisy dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych. została wyłączona

Skierowania

Skierowania na badania dostępne do wglądu i wydruku w osobnej zakładce „SKIEROWANIA – pliki do pobrania”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Skierowania została wyłączona

Prosimy pamiętać:

Na badania profilaktyczne i sanitarne obowiązuje skierowanie od pracodawcy!

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Prosimy pamiętać: została wyłączona